Verificati registrul platitorilor de TVA

Registrul TVA la incasare

In acest registru sunt prezentate informatii publice despre persoanele juridice care colecteaza TVA sau deduc TVA atunci cand incaseaza sau achita contravaloarea facturilor. Cand se incaseaza o factura se colecteaza TVA aferenta, iar cand se plateste o factura se deduce TVA platita. Pentru aplicarea sistemului TVA la incasare sau incetarea aplicarii, persoanele impozabile sunt obligate sa depuna formularul 097, in care sa fie specificat faptul ca opteaza pentru aplicarea / incetarea sistemului.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare, au obligatia de a inregistra in jurnalele de TVA data platii / incasarii efective a TVA (nu data facturarii), indiferent daca este deductibila sau colectata.

Prin acest sistem s-a incercat o fluidizare a resurselor financiare. Inainte de intrarea in vigoare a sistemului TVA la incasare, societatile trebuiau sa achite, in baza declaratiilor depuse la ANAF, TVA colectata, desi sumele din declaratii nu erau efectiv incasate. Pe de alta parte, autoritatile trebuiau sa achite sume din TVA de rambursat, desi nu le aveau incasate. Sistemul TVA la incasare a adus un flux mai bun al TVA, rezolvand astfel de probleme.

Cine este inregistrat in Registrul TVA la incasare?

In registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare sunt inregistrate societati care au avut in anul anterior o cifra de afaceri sub 2.250.000 lei si persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.Persoanele impozabile inregistrate in Registrul TVA la incasare au obligatia sa specifice pe facturi ca aplica acest sistem. Daca emitentul facturii omite specificarea, cel care o achita are obligatia sa verifice daca partenerul aplica sau nu sistemul TVA la incasare.

NOTA: Nu exista dreptul de deducere a TVA dintr-o factura daca furnizorul aplica sistemul TVA la incasare, iar factura nu este platita in perioada fiscala (lunara/trimestriala). In consecinta, responsabilitatea este a ambelor parti, ceea ce duce la obligativitatea de a fi verificat periodic Registrul TVA la incasare.

Daca programul dumneavoastra financiar-contabil nu permite validarea  automata a persoanelor impozabile, va recomandam verificarea acestor informatii fiscale, online si implementarea unui sistem automatizat (TVA API) Pentru a obtine informatii fiscale actuale, verificati punctual sau automat contribuabilii care aplica sistemul TVA la incasare, accesand www.verificaretva.ro. Aceasta platforma online va ajuta sa validati in timp real persoanele juridice in scopuri de TVA si ofera acces permanent la istoricul informatiilor fiscale.