Verificati registrul platitorilor de TVA

Registru SPLIT TVA

In acest registru sunt inclusi contribuabilii care aplica sistemul de plata defalcata a TVA.

SPLIT TVA este termenul financiar pentru divizarea incasarilor/platilor in contul curent si contul TVA dedicat. Plata defalcata TVA nu schimba nicio regula fiscala in raportarile privind TVA. Scopul introducerii acestui mecanism a fost de a reduce evaziunea fiscala in domeniul TVA . Acest sistem de plata este relativ nou in Romania, intrand in vigoare optional la 1 septembrie 2017, iar de la 1 ianuarie 2018 fiind obligatoriu. Persoanele impozabile si instituțiile publice, inregistrate sau nu in scopuri de TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont de TVA dedicat al furnizorului/prestatorului.

Necomunicarea contului de TVA sau plata facuta in mod eronat in alt cont decat in cel dedicat TVA, vor putea fi sanctionate daca persoanele impozabile nu vor corecta plata in termen de 30 de zile.

Obligatiile contribuabililor inregistrati in Registru SPLIT TVA

“Persoanele impozabile, cu exceptia institutiilor publice, inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA.” – Art. 3

Articolul din lege se adreseaza atat celor care au fost obligati sa aplice sistemul SPLIT TVA, cat si celor care au aplicat voluntar. Incepand cu 1 ianuarie 2018 acestia au obligatia sa faca plata defalcat, valoarea de pe factura sa fie virata in contul curent, iar valoarea TVA in contul de TVA. Exista o lista de contraventii si sanctiuni pentru cei care nu respecta aceasta procedura.

Contraventii si sanctiuni pentru persoanele inregistrate in Registru SPLIT TVA

„Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii ca, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni: a) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevazut la art. 2 alin. (1) si (2), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA in contul de TVA al furnizorului/prestatorului in termen de 7 zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate, fara a depasi 30 de zile lucratoare de la data platii eronate;b) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice prevazute la art. 3 alin. (1), in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevazut la art. 2 alin. (1) si (2), daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA in contul de TVA al furnizorului/prestatorului in termen de 30 de zile lucratoare de la data efectuarii platii eronate; " Art. 18

„1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, urmatoarele contraventii se sanctionează dupa cum urmeaza: a) contraventiile prevazute la art. 18 lit. a) si b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma platita eronat începand cu ziua efectuarii platii eronate pana la data corectarii acesteia prin plata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de catre furnizor a transferului sumei in contul de TVA in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. b); " Art. 19

Daca pe factura de la furnizor apare un cont IBAN in a carui componenta se regaseste abrevierea „TVA”, aveti obligatia de a plati TVA in acel cont. Daca acest lucru nu este specificat sau partenerul aplica SPLIT TVA la o data ulterioara emiterii facturii, aveti obligatia sa verificati daca acesta este in Registru SPLIT TVA: https://www.verificaretva.ro/split-tva.aspx

Exemplu: Daca un contribuabil este inscris pe 10 octombrie 2018 in Registru SPLIT TVA, acesta va aplica SPLIT TVA din 11 octombrie 2018, deci i se va plati defalcat din data de 11 octombrie 2018.