Verificati registrul platitorilor de TVA

Registrul platitorilor de TVA

Este foarte important ca Registrul TVA sa fie accesibil in orice moment. Contribuabilii mari si firmele de contabilitate, care au un flux mare de facturi, au nevoie de acces 24/7 la baza de date pentru verificarea corectitudinii datelor fiscale.

Actualizarea informatiilor fiscale se poate realiza:

  • automat prin implementarea in propriile sisteme informatice (TVA API)
  • prin verificarea punctuala a unei firme (introducand manual codul fiscal)
  • prin verificarea unei liste de coduri fiscale (verificarea automata a unui numar mare de contribuabili) Inregistrari obligatorii ale platitorilor de TVA

Contribuabilii ale caror informatii fiscale sunt prezentate in Registrul platitorilor de TVA, au obligatia sa inregistreze in ordine cronologica operatiunile in Jurnalele de vanzari si de cumparari. Pe baza acestora se realizeaza ulterior raportarea in Decontul de TVA (Decontul de taxa pe valoarea adaugata).

Toate persoanele impozabile inregistrate in Registrul platitorilor de TVA au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele financiar-contabile, in conformitate cu prevederile OMFP 2065/2015 pe o perioada de 5, 10 sau 50 de ani, in functie de gradul de importanta a acestora.

Schimbarea perioadei fiscale

Perioada fiscala este luna calendaristica. Exceptie de la aceasta prevedere, a caror perioada fiscala este trimestrul calendaristic, fac persoanele impozabile care in cursul anului calendaristic anterior au realizat o cifra de afaceri in limita plafonului de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor metodologice ale codului fiscal. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul, dar care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, sunt obligate sa modifice perioada fiscala, devenind platitoare de TVA lunar.